Sjöängen
En blogg om hälsa och skönhet - och allt där till

Ohälsosamma skönhetsideal

I dagens samhälle lider allt fler av undervikt och mår dåligt av de fysiska ideal som de bli påtvingade. Dagligen ser du annonser i tidningar, reklampelare och reklamfilmer som skyltar med trådsmala modeller som bygger upp dagens skönhetsideal. I dagens Sverige är det vanligare med underviktiga kvinnor än överviktiga, speciellt i åldrarna 15-25 år.

Med undervikt menas de personer med ett BMI på 18,5 eller lägre och hela 10 procent av kvinnorna i åldern mellan 15 och 25 år hör till den kategorin. Trots detta är det övervikten som får utrymme i tidningarna och dagligen dyker det upp nya bantningsmetoder som förvärrar den förvridna idealbilden.

Undervikten är inte bara ett förvridet skönhetsideal som vi borde motsätta oss utan det påverkar kroppen hos den underviktige på flera negativ sätt. Ständig trötthet, sämre prestationsförmåga och avsaknad av energireserver vis sjukdom är exempel på saker som kan få än allvarligare konsekvenser. Framförallt är det väldigt nära kopplat till psykisk ohälsa vilket ingen i dagens Sverige ska behöva stå ut med.

Kämpa mot både övervikt och undervikt! Kämpa för ett hälsosamt kroppsideal!